Poezja

Gminne Centrum Kultury
ul. Tadeusz Buli 8,37-410 Ulanów

48 158763014
gckulanow@op.pl

|
Super User
Kategoria:

POEZJA

HENRYK GĄTARZ ur. 9 lipca 1940 w Bielinach. Ukończył AWF w Krakowie w 1963r. Przez 37 lat pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Ulanowie jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Obecnie na emeryturze. Oprócz zainteresowań zawodowych poświęcał swój czas historii, przyrodzie i ochronie środowiska. Interesuje się regionalizmem, a szczególnie tematyką flisacką i historią Ulanowa. Od lat pisze także wiersze. Zadebiutował w 1992 r. w "Ziemi Ulanowskiej". Publikował również w "Sztafecie" i "Nowinach". Dwukrotnie wyróżniony w konkursie poetyckim "Wrzeciono". Autor tomiku wierszy "Znad Tanwi i Sanu" (Wydawnictwo Sztafeta, Stalowa Wola 2004).

"Ulanowski Retman"


Twarz mu spłukały deszcze letnie,
Słońce spaliło, wiatr poorał,
Nie czas retmanie na spoczynek,
Już tratwy płyną - rzeka woła.

Posłuszny nakazowi chwili,
Tak jak to czynił cech retmański,
Stawał na tratwie wśród oryli,
Kierunek jeden - żuraw gdański.

Nie miał tajemnic San zielony,
Bliską mu byłą Wisła szara,
Prawej, czy lewej trzymać strony,
Rozstrzygać musiał już od zaraz.

Wcale nie łatwo być flisakiem,
A jeszcze trudniej być retmanem,
Gdy kolor wody juz jest znakiem,
A tratwa zmierza gdzieś w nieznane.
Zblakną wspomnienia ciągle żywe,
Hen gdzieś zostały lata młode,
Jeszcze się przyjdzie nieraz zdziwić,
Że tak pokochać można wodę.

Henryk Gątarz, czerwiec 2000