Home

Gminne Centrum Kultury
ul. Tadeusz Buli 8,37-410 Ulanów

48 158763014
gckulanow@op.pl

Super User

Gminne Centrum Kultury było miejscem Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. Organizatorami uroczystości byli: marszałek Województwa Podkarpackiego i Bractwo Flisackie pod wezwaniem św. Barbary.

Otwarcia obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 2 października 2010 r. dokonał Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Wręczone zostały Odznaki Honorowe "Za Zasługi dla Turystyki" i Statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego "Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji". Ogłoszono również wyniki konkursów: "Wędrówki Podkarpackie" i "Najlepszy produkt Turystyczny" organizowanych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną. Uczestnicy spotkania obejrzeli sztukę "Bliżej Flisu" przygotowaną przez uczniów i absolwentów gimnazjum w Ulanowie i wysłuchali piosenek w wykonaniu zespołu Translatee. Goście uczestniczyli również w spływie galarami, zwiedzaniu Ulanowa oraz Biesiadzie Flisackiej w hotelu "Tanew".

Super User

Gimnazjaliści, licealiści i studenci z Ulanowa spotykali się podczas wakacji w Gminnym Centrum Kultury, by część swojego wolnego czasu przeznaczyć na wspólną pracę. Połączyła ich miłość do muzyki i potrzeba zrobienia czegoś dobrego i ważnego. Przygotowali koncert zatytułowany: "Przecież niecały umieram..." poświęcony Janowi Pawłowi II.

Po raz pierwszy młodzi artyści wystąpili 5 września w Kościele Parafialnym w Ulanowie. Widzowie mogli usłyszeć fragmenty poezji Karola Wojtyły i posłuchać piosenek będących pięknym wyznaniem wiary, refleksją nad sensem życia, miłością i przemijaniem. Ten modlitewny program poetycko - muzyczny miał jeszcze jeden cel. Był prośbą o wsparcie dla dotkniętej powodzią Wielowsi. Organizatorzy i wykonawcy wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim ofiarodawcom. Ulanowska młodzież wystąpiła jeszcze dwukrotnie. Najpierw, 16 września w kościele w Wielowsi, a następnie, 26 września w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Leżajsku, spotykając się z uznaniem i ciepłym przyjęciem.