Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki

Gminne Centrum Kultury
ul. Tadeusz Buli 8,37-410 Ulanów

48 158763014
gckulanow@op.pl

Super User

Gminne Centrum Kultury było miejscem Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. Organizatorami uroczystości byli: marszałek Województwa Podkarpackiego i Bractwo Flisackie pod wezwaniem św. Barbary.

Otwarcia obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 2 października 2010 r. dokonał Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Wręczone zostały Odznaki Honorowe "Za Zasługi dla Turystyki" i Statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego "Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji". Ogłoszono również wyniki konkursów: "Wędrówki Podkarpackie" i "Najlepszy produkt Turystyczny" organizowanych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną. Uczestnicy spotkania obejrzeli sztukę "Bliżej Flisu" przygotowaną przez uczniów i absolwentów gimnazjum w Ulanowie i wysłuchali piosenek w wykonaniu zespołu Translatee. Goście uczestniczyli również w spływie galarami, zwiedzaniu Ulanowa oraz Biesiadzie Flisackiej w hotelu "Tanew".