O GCK

Gminne Centrum Kultury
ul. Tadeusz Buli 8,37-410 Ulanów

48 158763014
gckulanow@op.pl

Gminne Centrum Kultury za główny cel swojej działalności stawia:

  • wychowanie, edukację i upowszechnianie kultury,
  • rozwijanie i wyzwalanie wśród mieszkańców gminy i miasta aktywności oraz inicjatyw dążących do tworzenia wartości kulturalnej,
  • rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców,
  • rozwój czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży,
  • zachowanie i kultywowanie miejscowych tradycji,

Instytucja ta organizuje spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, turnieje, wystawy plastyczne, okolicznościowe zabawy, imprezy rozrywkowe i turystyczne.

Prowadzone są w zależności od zainteresowania kursy językowe, nauka gry na instrumentach, nauka tańca, zajęcia wokalne. Swoją pomocą służy instruktor artystyczny zatrudniony w GCK.

Przy Gminnym Centrum Kultury działa również kapela regionalna, która uświetnia swoimi występami okolicznościowe imprezy.

Biblioteka mieszcząca się w budynku GCK gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne dotyczące naszego regionu. Biblioteki udostępniają zbiory biblioteczne na miejscu, wypożyczają do domu oraz prowadzą wypożyczanie między poszczególnymi bibliotekami.

W GCK działa również kafejka internetowa.